YouTube
Select Your Region:
Menu

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на „Техно Вектор България“ ООД


На 18.04.2023 г. между „Техно Вектор България“ ООД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG-RRP-3.004-2434 „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), финансиран от Европейския Съюз


Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „Техно Вектор България“ ООД чрез разширяване на производствения капацитет и повишаване на производителността и ефикасността на производствените процеси.


Специфичните цели на проекта са:
  1. Създаване на условия за растеж и развитие на "Техно Вектор България" ООД чрез придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед разширяване на производствения капацитет и повишаване на ефикасността на производствените процеси; 
  2. Успешно възстановяване на "Техно Вектор България" ООД от негативните икономически и социални ефекти в следствие от COVID-19 пандемията.


Общият размер на проекта е 878 491,00 лв., от които 391 104,20 лв. (44,52%) е размерът на безвъзмездната финансова помощ. 


„Техно Вектор България“ ООД е модерно производствено предприятие с основна дейност производство на прибори за реглаж на моторни превозни средстава. В рамките на проекта, дружеството планира да закупи модерно, дигитално управлявано производствено оборудване, което ще допринесе за цифровизация на производствените процеси и за разширяване на производстения капацитет на фирмата. 


По проекта се предвижда внедряването на следното производствено оборудване: 
  1.  МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ - 1 бр. 
  2. СТРУГ С ЦПУ (1-ви вид) - 1 бр.
  3.  СТРУГ С ЦПУ (2-ри вид) - 1 бр. 
  4. ГРАВИР С ЦПУ с автоматична смяна на инструмента - 1 бр. 
  5. ХИДРАВЛИЧНА АБКАНТ ПРЕСА С ЦПУ - 1 бр. 


Инвестициите по проекта ще допринесат за повишаване производствения капацитет и ефективността на производствените процеси, за постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и постигане на пазарно предимство. 


Изпълнението на проекта ще допринесе за успешното възстановяване на икономическия потенциал на „Техно Вектор България“ ООД от периода преди COVID-19 пандемията и до създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет.

Back to the list